komplexná služba Pre rýchle, presné a spoľahlivé kontroly konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb na území SR a ČR.

 • slovakia

AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu pre SR.

 • Koneční užívatelia výhod
 • Politicky exponované osoby
 • Sankcionované osoby
 • czechia

AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 2 zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pre ČR.

 • Skutoční majitelia firiem
 • Politicky exponované osoby
 • Sankcionované osoby

Kontaktujte nás

Pre viac informácii o tom, ako dokážeme ochrániť vaše podnikanie.

Sankcionované osoby

 • EU
 • UN
 • USA
 • Canada
 • OFAC
 • FINRA
 • HM treasury
 • World bank group
 • SECO
 • GOV.UK
 • INTERPOL
 • Australian government
 • Vysoko rizikové tretie krajiny

 • Nespolupracujúce krajiny na daňové účely

 • Sankcionované krajiny

 • Krajiny so zvýšeným monitorovaním

world map